دستگاه‌های دولتی دوست دارند اپ مستقل ایجاد کنند

حرکت به سمت دولت ‌الکترونیکی عمری نزدیک به ۲۰ سال دارد، در این مسیر در دوره‌هایی توسعه دولت ‌الکترونیکی شتاب گرفته و در دوره‌هایی دیگر وضعیت ثابت مانده است اما هوشمندسازی دولت و یکپارچه شدن خدمات از ابتدای دولت سیزدهم به ‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. ایجاد پنجره ملی خدمات هوشمند و وعده تحقق ۲۰ درصدی هوشمندسازی خدمات به صورت سالانه از برنامه‌های این دولت بود. در این باره با محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، گفت‌وگو کرده‌ایم. او در این گفت‌وگو دولت را به مثابه پلتفرمی می‌بیند که امکان ارائه خدمات روی آن بستر باید فراهم شود. ... ادامه مطلب